Print

Keio Plaza Hotel

Website:
http://www.keioplaza.com/
Street:
2-2-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
ZIP:
160-8330
City:
Tokyo